Ngôn ngữ
Quy trình gán nhãn
Bước 1. 
Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website http://www.safeweb.vn/.
 
Bước 2. 
EcomViet tiến hành thẩm định căn cứ trên hệ thống tiêu chí mà SafeWeb yêu cầu.
Sau khi thẩm định, EcomViet sẽ gửi lại một văn bản phản hồi qua thư điện tử bao gồm những nội dung sau:
-Những điểm thương nhân chưa đạt, cần chỉnh sửa;
-Thời gian để thương nhân hoàn thiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu. 
 
Bước 3
Hai bên chính thức ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện hợp đồng và cấp nhãn uy tín SafeWeb chỉ được thực hiện khi thương nhân đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu của SafeWeb do EcomViet đánh giá.
 
Bước 4
Thương nhân tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu EcomViet một cách đúng hạn và thông báo cho EcomViet về sự thay đổi này. 
EcomViet tiến hành rà soát lại. 
 
Bước 5. 
EcomViet cấp nhãn SafeWeb trên website đăng ký.
Hai bên phải tuân thủ đầy đủ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký.