Ngôn ngữ
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Những website nào có thể được gắn nhãn SafeWeb?

- SafeWeb dành cho 3 đối tượng, gồm: website TMĐT bán hàng (B2C), sàn giao dịch TMĐT và website khuyến mại trực tuyến.

2. Những website gắn nhãn SafeWeb cho thấy ý nghĩ gì?

- Website gắn nhãn SafeWeb nghĩa là được thẩm định/ đảm bảo về 5 khía cạnh căn cứ các nguyên tắc hoạt động của SafeWeb, bao gồm: xây dựng niềm tin, bảo vệ thông tin cá nhân, thực hiện giao kết hợp đồng, quảng cáo trung thực và giải quyết khiếu nại.

3. Website của tôi muốn gắn nhãn SafeWeb thì cần phải làm gì?

- Các bước hướng dẫn tham gia SafeWeb đã được đăng tải trên website. Trước tiên, bạn phải thực hiện thao tác đăng ký online tại đây một cách đầy đủ và chính xác. Sau đó cán bộ phụ trách SafeWeb sẽ liên hệ trực tiếp với đại diện bên bạn để thực hiện các bước tiếp theo.

4. Nhãn SafeWeb có hiệu lực trong bao lâu?

- Nhãn SafeWeb được cấp cho website có thời hạn 1 năm. Trong thời gian hiệu lực của nhãn, EcomViet sẽ tiến hành thẩm định các website này mottj cách bất kỳ không quá 2 lần/ năm.

5. Trong trường hợp có xung đột xảy ra, người tiêu dùng có thể gửi đơn khiếu nại tới đâu để giải quyết?

- Quy chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của SafeWeb được nêu rõ trên website tại địa chỉ: http://www.safeweb.vn/. SafeWeb sẵn sàng nhận phản hồi và đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện.