Ngôn ngữ

Tin tưởng

Bảo vệ thông tin khách hàng
Đảm bảo giao dịch thành công
Tuân thủ mọi cam kết

Đảm bảo

Giao hàng đúng hẹn
Sản phẩm chất lượng
Quy trình đơn giản, rõ ràng

Công bằng

Chính sách giải quyết khiếu nại
Chế tài xử phạt

"Hệ thống Tiêu chuẩn trong giao dịch thương mại điện tử SafeWeb được ra đời với mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thương mại điện tử Việt Nam!"