CHỨNG NHẬN WEBSITE UY TÍN
Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp
Có hiệu lực đến hết ngày 01/01/2024
Địa chỉ: Thôn Giang Bắc, X. Phước Hiệp, H. Tuy Phước, Bình Định Điện thoại: 02563830236
Mã số thuế: 4101234097 Website: https://lalanh.com/
Người đại diện: Phạm Long Thăng E-mail: info@lalanh.com
Lĩnh vực kinh doanh:

Thực phẩm, đồ uống, Rau, củ, quả

Chứng nhận uy tín:
  • Xây dựng niềm tin
  • Bảo vệ thông tin cá nhân
  • Thực hiện giao kết hợp đồng
  • Quảng cáo trung thực
  • Giải quyết khiếu nại