CHỨNG NHẬN WEBSITE UY TÍN
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm
Có hiệu lực đến hết ngày 27/12/2019
Địa chỉ: Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 0914140178
Mã số thuế: 4100463295 Website: ruouthanhtam.com
Người đại diện: Nguyễn Thành Tâm E-mail: ruouthanhtam@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh:

rượu bàu đá

Chứng nhận uy tín:
  • Xây dựng niềm tin
  • Bảo vệ thông tin cá nhân
  • Thực hiện giao kết hợp đồng
  • Quảng cáo trung thực
  • Giải quyết khiếu nại