CHỨNG NHẬN WEBSITE UY TÍN
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
Có hiệu lực đến hết ngày 01/10/2015
Địa chỉ: 145 đường Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 05113889954
Mã số thuế: 0400568767 Website: www.iseebooks.vn
Người đại diện: Hồ Văn Lĩnh E-mail: deidco@yahoo.com
Lĩnh vực kinh doanh:

Sách giáo dục, sách điện tử giáo dục

Chứng nhận uy tín:
  • Xây dựng niềm tin
  • Bảo vệ thông tin cá nhân
  • Thực hiện giao kết hợp đồng
  • Quảng cáo trung thực
  • Giải quyết khiếu nại